CE Belgelendirme Eğitimleri

1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan ve 1 Ocak 2010 tarihinden sonra üretilecek tüm makinaların CE belgelendirilmesinde uygulanacak olan Makina Emniyeti Yönetmeliğine göre makinaların CE markalamasının nasıl yapılabileceğini tanımlamak ve makina emniyet direktifinin gereklerini açıklamak. Yeni direktif (2006/42/EC) ve eski direktif (98/37/EC) arasındaki farklar ve geçiş sürecinde yapılması gereken uygulamalar anlatılacaktır. Katılımcılara CE Markalamasının ne olduğu uygulama yöntemleri ile birlikte anlatılacak, örneklerle makina emniyet direktifi tanıtılacak, teknik dosya, risk analizleri ve kullanım klavuzlarında neler bulunması gerektiği açıklanacaktır.

2014/35/EU Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği kapsamında ilgili direktifin kapsamı, genel şartları ve ürünle ilgili CE test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel ve örnekli eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır

2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında ilgili direktifin kapsamı, genel şartları ve ürünle ilgili CE test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel ve örnekli eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır

1999/5/EC Radyo Ve Telekominikasyon Terminal Ekipmanlari Yönetmeliği ve harmonize standartları kapsamında ilgili direktifin kapsamı, genel şartları ve ürünle ilgili CE test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında ilgili direktifin kapsamı genel şartları ve ürünle ilgili test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel ve örnekli eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Eğitimi (89/686/EEC)

89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında ilgili direktifin kapsamı genel şartları ve ürünle ilgili test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel ve örnekli eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır​

Oyuncakların Güvenliği Yönetmeliği Eğitimi (2009/48/EC)

2009/48/EC Oyuncakların Güvenliği Yönetmeliği kapsamında ilgili direktifin kapsamı genel şartları ve ürünle ilgili test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel ve örnekli eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır​