RoHS Belgesi ve RoHSTestleri

2011/65/EU Direktifi (RoHS 2 Direktifi) Elektrik ve elektronik eşyalardaki ağır metaller ve diğer tehlikeli maddelerin daha geniş ürün çeşiti içinde yasaklanmasına ilişkin yeni kurallar getiren 8 Haziran 2011 tarih ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Parlementosu ve Konseyi Direktifi, 01 Temmuz 2011 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak 21 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girdi.

RoHS 2 Direktifi, 2 Ocak 2013 tarihi itibarıyla AB Üye Ülkeler’de uygulanacaktır. Yeni Direktif kapsam, yeni maddelerin kısıtlanması, muafiyetler, AB'nin Yeni Mevzuatsal Çerçevesini ve 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü ile uyumu göz önünde bulundurarak elektronik ürünlerin güvenliğinin arttırılmasını ve tehlikeli maddelerin çevreye salınımının önlenmesini amaçlamaktadır.

Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin 2002/95/EC Direktifi eski RoHS Direktifinin yerini alan AB’nin yeni Direktif (RoHS 2) ile kurşun, civa, kadmiyum, +6 değerlikli krom ve alev geciktiricilerden polibromlu bifeniller (PBB) ve polibromlu difenil eterlerin (PBDE) kısıtlanması yine devam etmektedir.

Uygulama tarihleri Yeni Direktif (RoHS 2), 11 kategoride (Ek I) yer alan elektrik ve elektronik eşyaların tamamına ilgili kategorideki ürünlerin kablo ve yedek parçalarını dahil ederek 22 Temmuz 2019 tarihine kadar aşağıdaki takvime göre aşamalı bir şekilde uygulanacak: Eski direktifin (RoHS I) kapsamında 8 kategoride yer alan ürünler için 2 Ocak 2013 Yeni direktifin (Rohs II) kapsamına alınan 3 yeni kategoride yer alan ürünler 1. Tıbbi cihazlar: 3 yıl - 22 Temmuz 2014 In-vitro diagnostik tıbbi cihazlar: 5 yıl - 22 Temmuz 2016 2. İzleme ve Kontrol Cihazları: 3 yıl - 22 Temmuz 2014 Endüstriyel izleme/kontrol cihazları: 6 yıl - 22 Temmuz 2017 3. Yukarıdaki kategoriler dışında diğer elektrik - elektronik ekipmanlar - 22 Temmuz 2019

Kapsam Yeni Direktif (RoHS 2) kapsamında, uygulama elektrikli ve elektronik ekipmanların tamamını (tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri dahil) içine alacak şekilde genişletildi. Böylece ürün kategorisi, eski direktifin kapsamındaki 8 kategoriye üç yeni kategori daha eklenerek 11’e çıkarıldı. Yeni Direktifin EkI’indeki kapsamda yer alan ürün kategorileri: Büyük ev aletleri Küçük ev aletleri IT ve telekominikasyon ekipmanları Tüketici ekipmanları Aydınlatma cihazları Elektrikli ve elektronik araçlar Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları Tıbbi cihazlar Endüstriyel izleme ve kontrol aletleri de dahil endüstriyel izleme ve kontrol aletleri Otomatik dağıtıcılar Yukarıdaki kategorilerin kapsamına girmeyen diğer Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar

RoHS 2 Direktifi Uyumu için gereklilikler: CE İşareti AB Uygunluk Deklarasyonu (EU Declaration of Conformity "EU DoC") Dahili Üretim Kontrolü Teknik dokümantasyon CE İşareti, AB Uygunluk Beyanı (DoC), Dahili Üretim Kontrolü ve Teknik Dokümantasyon ile ilgili bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız. Kısıtlanmış Maddeler RoHS 2 Direktifi, eski direktifte (2002/95/EC sayılı Direktif ) olduğu gibi aynı tehlikeli maddeleri kısıtlamakta olup, Temmuz 2014'e kadar gözden geçirilecektir. RoHS 2 Direktifi Ek II’de yer alan kısıtlanmış 6 tehlikeli madde ve homojen materyal içinde ağırlıkça tolere edilen maksimum konsantrasyonlar : Kurşun (% 0,1) Civa (%0,1) Kadmiyum (% 0,01) (+6) değerlikli Krom (% 0,1) Polibromlı bifeniller (PBB) (% 0,1) Polibromlu difenil eterler (PBDE) (% 0,1)