BASINÇLI KAPLAR DİREKTİFİ CE BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ

  • Anlaşmalı olduğumuz Onaylanmış Kuruluş Tarafından Basınçlı Ekipmanların Belgelendirilmesi
  • Teknik Dosya Hazırlama
  • Basınçlı Ekipmanların Tasarım Kontrolü
  • Kaynakçı Sertifikası
  • Malzeme Muayeneleri
  • Tahribatlı Muayene
  • Tahribatsız Muayenei
  • Genel Katılıma Açık Eğitimler

BASINÇLI KAPLAR DİREKTİFİ

Kapsamı:

Bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar'dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar'dan daha fazla olmayan, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

Yasal Durum:

25 Haziran 1987 tarihinden itibaren, Üye Ülkeler, 87/404/EEC Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (Simple Pressure Vessels Directive) koşullarını yerine getirmeyen hiçbir basınçlı kabın pazara sürülmesine izin veremez. 31 Mart 2002 de Türkiye de Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) olarak yayınlanmıştır. 31 Mart 2003 e kadar geçiş dönemi öngörülmüştür.Bu tarihten itibaren Türkiye’de de Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği zorunlu hale gelmiştir.

Uygunluk Değerlendirme Süreci

Madde 12- PS ile V 'nin çarpımının 50 bar/litre'den fazla olduğu durumda 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak üretildiği takdirde üretici;

  • ya 13 üncü maddede belirtilen tasdik edilmiş muayene kuruluşuna bilgi verir ve bu kuruluş tasarımı ve EK II-3 de belirtilen üretim programını inceledikten sonra, programın yeterli olduğunu onaylayan bir uygunluk belgesi düzenler,
  • ya da kabın bir prototipini 14 üncü madde de belirtilen AT Tip İncelemesine sunar. 9. maddenin birinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış standartlara veya onaylanmış prototipe göre imal edilen kaplar, piyasaya sunulmadan önce;

a) PS ile V 'nin çarpımının 3000 bar/litre'den fazla olduğu durumda üretici, 15 inci maddede belirtilen AT doğrulamasına,

b) PS ve V çarpımı sonucunun 3000 bar/litreden az ancak 50 bar/litre'den daha fazla olduğu durumda, üreticinin tercihine göre:

- 16 ncı madde de belirtilen AT uygunluk beyanına veya
- 15 inci madde de belirtilen AT doğrulamasına,tabi tutulur.

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır