1. Aşama

 1. Ürünün teknik özelliklerinin tanımlanması;
 2. Ürünün hangi direktifler kapsamında olduğunun belirlenmesi;
 3. Ürüne özel standartların araştırılması;
 4. Uygulanacak direktiflerin ve harmonize standartların belirlenmesi;
 5. Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi ;
 6. (Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)

2. Aşama

 1. Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;
 2. Risk Analizinin yapılması;
 3. Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;
 4. Ürünün test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılması;
 5. (Bu kontroller firma içindeki imkanlarla ya da gerekli durumlarda Onaylı Kuruluşlar veya test laboratuarları tarafından yapılabilir.)
 6. Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;
 7. Gerekli durumlarda Onaylı Kuruluş veya test kuruluşundan sertifika ve/veya test raporu alınması;

3. Aşama

 1. CE işareti'nin ilgili direktife uygun olarak ürüne iliştirilmesi

4. Aşama

 1. Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.
 

CE Belgelendirme Yol Haritası

 1. Müşteri başvurusunu firmamızı iletir
 2. CE Belgesi alacak olan firmadan ürün ile ilgili gerekli bilgiler temin edilir
 3. Ürün onaylanmış kuruluş gerektiren bir ürün ise ürün kapsamına göre yurt içi ve yurt dışındaki onaylanmış kuruluşlardan fiyat araştırması yapılır.
 4. Bu fiyatlar doğrultusunda firmaya CE Belgelendirme teklifi gönderilir
 5. Teklifin kabul edilmesi durumunda müşteri ve firmamız arasında sözleşme yapılır
 6. Eğer ürün ilgili direktife göre testler gerektiriyor ise ürüne gerekli testler yapılır
 7. Teknik Dosya için ürüne ait gerekli tüm bilgi ve belgeler tamamlanır.
 8. Tüm bu işlemlerden sonra firmaya CE Belgesi ve Teknik Dosya teslim edilir.

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır