CE belgesi'nin maliyetlerin tutarı neye bağlı olacaktır?

 • CE belgesi gerekli olan bir kısım üründe, ilgili direktifte öngörülen temel gereklere (asgari güvenlik gerekleri) uygunluğun teyidi için teknik dosya hazırlanması ve onaylanmış kuruluşa başvurularak belge alınması ve bu işlemler için onaylanmış kuruluşa bir bedel ödenmesi gerekmektedir.
 • CE uygunluk işaretinin alınmasında ortaya çıkan bu maliyet, ürünün risk durumuna ve bu çerçevede uygulanacak olan ürün testleri ile belge temini için onaylanmış kuruluşlara ödenecek meblağlara bağlı bulunmaktadır.
 • Bunlara ek olarak Üretici Teknik dosya hazırlama ücretini ayrıca firmamıza ödemekle yükümlüdür.
 • Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında ortaya çıkan masraflar kim tarafından karşılanacaktır?
 • Piyasa gözetimi ve denetimi esas itibarıyla devletin yükümlülüğüdür. Bu itibarla, piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olup olmadığının tespiti amacıyla gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri esnasında karşılaşılan masrafların ilgili kamu kuruluşlarınca karşılanması gerekmektedir.
 • Ancak piyasa gözetimi ve denetiminde ilgili kamu kuruluşu başka bir test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun imkânlarından yararlanır ve ürünün güvenli olmadığı tespit edilirse, test ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından ödenecektir. Bu husus 4703 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında da belirtilmektedir.
 • Öte yandan, piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan kontroller sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, yetkili kuruluş tarafından alınan önlemlere dair masraflar da üretici tarafından karşılanmaktadır. Bu önlemler;

  • Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,
  • Piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplanması,
  • Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilmemesi veya ürünün güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi ve
  • Bu önlemler hakkındaki gerekli bilgilerin ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında veya risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, yerel basın ve yayın organlarında ilanı suretiyle risk altındaki kişilere duyurulmasıdır.

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır