CE belgesi conformity of european yani avrupaya uygunluk belgesi anlamına gelmektedir. CE belgesi ürün için zorunludur. Eğer ürün CE Direktifleri kapsamına giriyorsa üreticiler CE belgesi almak zorundadır.

CE belgesi olan bir ürünün kaliteli bir ürün olduğu düşüncesi yanlıştır. CE belgesi bir kalite belgesi değildir. Ürünün kullanım sırasında güvenli olup olmadığı ile ilgilidir. CE belgesi olan ve CE işareti taşıyan bir ürün; insan sağlığı, hayvan sağlığı, bitki yaşam sağlığı, can güvenliği, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından minimum güvenlik koşullarını yerine getirdiğini gösteren bir işarettir.

CE işaretini taşıyan bir ürün aşağıdaki unsurları yerine getirmelidir.

 • Can ve mal güvenliği,
 • İnsan sağlığı tehdit etmemesi,
 • Çevreyi koruması,
 • Enerji tasarrufu.

CE belgesi sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluk sağlandığında geçerlidir.

Ürünlerde CE Belgesi bulunması TÜRKİYE de zorunlumudur?

Türkiyede CE belgesi zorunludur. Türkiye de Avrupa Birliği uyum yasaları göre 23 adet ürün gurubunda ce belgesi zorunluluğu vardır. Bakanlık bu konuda denetimler yapmaktadır. Aşağıda ce belgesi bulunması zorunlu olan ürün grupları listelenmiştir.

Üreticiler tarafından Ce Belgesi Alınması Zorunlu olan Ürünler

 • Makinalar (kısmen tamamlanmış makinalarda dahil)
 • Asansörler
 • Alçak Gerilim ile çalışan elektrikli cihazlar ( 220 volt ve 380 volt ile çalışan tüm elektrikli cihazlar)
 • Oyuncaklar (14 yaşına kadar olan tüm cocukların kullanacağı tüm oyuncaklar)
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (eldivenler,gözlükler,ayakkabılar, kulaklıklar vb. tüm koruyucu ekipmanlar)
 • Otomatik olamayan tartı aletleri
 • Tıbbi Cihazlar (teşhis tanı ve tedaviye yardımcı olan tüm tıbbi cihazlar ve bu amaçla kullanılan malzemeler)
 • Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar
 • Basit Basınçlı Kaplar
 • Gaz Yakan Cihaz ve Aletler
 • Sıcak Su Kazanları
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar
 • Gezi Tekneleri
 • Radyo Telokominikasyon Ekipmanları
 • Sivil Amaçlı Patlayıcılar
 • Yapı Malzemeleri (Binalarda ve yapı işlerinde daimi olarak kullanılan tüm malzemeler)

Avrupa birliği üye ülkeleri farklı ülkelerdeki farklı standartlaşmanın önüne geçmek ve ortak bir standardizasyonun sağlanması amacı ile CE Belgesi kapsamına giren ürünler için ortak standartlar yayınlanmıştır. Tüm üye ülkeler bu standartlara uygun bir şekilde CE Belgelendirme çalışmaları yapmalıdır.

Harmonize standartlar (harmonized standarts) olarak adlandırılan bu ortak standartlarda avrupa birliğinin yayınlamış olduğu 24 adet direktifin-yönetmeliğin (yeni yaklaşım direktifleri-yönetmelikleri) kapsamına ayrı ayrı eklenerek ce belgelendirme konusunda ortak bir yaklaşım belirlenmiştir.

Avrupa birliğinin yayınlamış olduğu bu 24 adet direktifin-yönetmeliğin ilk sayfasında bulunan kapsam bölümündeki açıklama ilgili direktifin-yönetmeliğin kapsamına giren ürünler belirlenmektedir. Aynı zamanda avrupa birliğinin yayınlamış olduğu harmonize standartların ilk sayfasında bulunan kapsam bölümündeki açıklama ilgili harmonize standartların kapsamına giren ürünler belirlenmektedir.

Bir ürünün CE belgelendirme çalışması yapılırken ilk önce ürünün bu 24 direktifin hangisi (hangileri) kapsamına girdiği belirlenmeli, ardından ilgili harmonize standartı veya standartları belirlenerek, direktifin ilgili ürün için belirlediği CE belgelendirme çalışması yol haritası takip edilerek yapılır.

AB Standartlar Komisyonu'nda tüm standartlar tartışılmakta ve AB'ye üye ülkelerin ulusal standartları yerine, Avrupa Normları (EN) oluşturulmaktadır. Bu normlar daha sonra gruplanarak (Makinalar, Oyuncaklar, Basınçlı Kaplar… gibi) AB direktiflerini ortaya çıkarmaktadır.

Avrupa Birliğine üye herhangi bir ülkeye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE belgesi istenmektedir. CE işareti, ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini belirmektedir. Avrupa Birliğine ithal edilen ürünlerde CE belgesi olmadığı taktirde, doğacak olan zararlardan ithalatçı ve üretici sorumlu tutulur.

CE İşareti Avrupa Birliği üye ülkeler içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe dolaşabilmesi için imalatçı tarafından ürün üzerine vurulması gereken, ürünün sağlık ve güvenlik şartlarına uyduğunu belirtir işarettir. Ürüne CE işareti vurmak; varsa gerekli testlerin yapıldığı, Risk analizlerinin uygulandığı ve teknik dosyasının bulunduğu ve deklerasyon(CE belgesi) düzgün bir şekilde hazırlandığı anlamına gelmektedir.

CE Belgesi Avrupa Topluluğu üye ülkeleri içindeki sınırlar arası ticarette bir ürün pasaportu görevi görmektedir. Saklanan, korunan, sorulduğunda resmi makamlara verilen bir uygunluk belgesidir.

CE işareti resmi bir işaret olup, bütün AB ülkelerinde geçerlidir. CE markası imalatçı tarafından vurulan bir marka olup, kalite markası veya garanti belgesi değildir. CE markası, tüketiciler için değil, yetkililer için vurulmaktadır.

Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler. Şayet bir ürün CE ile markalanmış ise, AB direktiflerine göre üretildiği kanaati ile bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımına ve pazarlanmasına izin verir.

 • Avrupa Birliğine ihraç edilen her ürünün CE belgeli olması şarttır.
 • Gümrük te TSE ile CE belgesi konusunda sorun mu yaşıyorsunuz?
 • Bakanlık tarafından yapılan CE denetimlerinde tutanak mı tutuldu?
 • Avrupa birliği üyesi ülkelere ihracat mı yapacaksınız?
 • Müşterileriniz sizden CE belgesi mi istedi?
 • Gireceğiniz ihalelerde CE belgesi mi isteniyor?
 • İş güvenliği yasası gereği işletmenizde CE işareti olmayan makinaların CE uygunluk gerekliliklerini sağlamak mı istiyorsunuz?
 • Veya tüm bunların dışında ürününüz için CE belgesi mi almak istiyorsunuz?

Hemen bizimle irtibata geçin uzman mühendis ekibimiz ile hızlı ve sorunsuz bir şekilde CE belgelendirme çalışmalarını başlatalım.

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır