Firmalar; müşteri ve ürün kalitesine verdikleri önemi ISO 9001 belgesi ile, çevreye verdikleri değeri ISO 14001 belgesi ile ve çalışanlarına olan duyarlılıklını da OHSAS ISO 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Standartları ile göstermektedirler. ISO 9001 müşteri memnuiyetine dönük olarak firmanın tüm süreçlerinin iyi yönetilmesi, uygunsuzlukların azaltılması ve işletme performansının sürekli iyileştirilmesi ile ilgili iken,  iş güvenliği  çalışanların karşılaşabilecekleri risklerle, çevre sistemi ise firmanın çevreyi nasıl etkilediği ile ilgilidir. işletmeler, farklı avantajlarından dolayı; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini entegre olarak oluşturmaktadırlar.

Entegre sistemler, üç ayrı sistemin yönetiminde hem çalışanlar hem de yönetim için oluşacak dezavantajları engeller. 3 ayrı sistem için üst yönetimin kontrolü azalacak ve zaman kaybı önlenecektir. Ayrı sistemler kurmak işgücünü boşa harcama ve gereksiz masraf riskini de oluşturabilir. En önemli faktör ise, iç farklı standarda ait bilgi ve kavramların karıştırılmaları olabilir. Bunun yerine kalite, çevre ve iş güvenliği ile ilgili ortak prosedürlerin yazılması, bu üç konunun işletmede iyi bir şekilde koordine edilmesini ve çalışanlar tarafından daha çabuk görülmesini sağlar.

Çevre ve iş güvenliği sistemlerinin kalite sistemleriyle birleştirilmesi, işyerindeki tehlikelerin kontrolü için mevcut ve benzer sistem/terminolojinin kullanılmasını sağlar. Birleştirmedeki sinerji, iş güvenliği ve çevre bilincinin daha hızlı ve etkili bir biçimde gelişmesini sağlayacaktır.

Yine benzer şekilde ISO serisi standartlar (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, vs. ) firma ihtiyacına göre entegre şekilde kurulabilmektedir.

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır