Müşteri adına yapılan imalatın/ürünün imalat ve/veya montaj sahasında projeye/sözleşmeye uygunluğunun kontrolünün yapılmasıdır.

  1. Personel kalifikasyonları ve Kalite dokümantasyonu dâhil olmak üzere, tesisin işletmesiyle ilgili olan organizasyonların denetimi
  2. İmalat öncesi hammadde kontrolü
  3. İmalat süresince kalitenin istenilen seviyede olması için üretim faaliyetlerinin kontrolü
  4. Malların, sevkiyatından önce kabul edilebilirliklerinin ve/veya akreditiflere uygunlukların kontrolü (Kalite Kontrolleri) ve testlere nezaret edilmesi

faaliyetlerini kapsar.

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır