Belgelendirme faaliyetleri ulusal veya uluslararası akreditasyonlu belgelendirme kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Belgelendirmeye tabi tutulan firma faaliyet kapsamı, firma müşteri yapısı, maliyetler vs. gibi konular belgelendirme kuruluşunun seçiminde etkili olmaktadır. Danışmanlık hizmeti kapsamında tüm bu süreçler müşteri adına en iyi şekilde sonuçlandırılmaktadır.

İso 9001 Kalite Belgesi alacak işletmelerin doğru belgelendirme işlemi için, faaliyet kapsamı, müşteri portföyü, muhatap olduğu ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile firma yönetiminin istek ve ihtiyaçları ön planda olmalıdır.

Genel olarak belgelendirme belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

Belgelendirmenin Amacı

Bir yönetim sisteminin belgelendirilmesi, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin; daha önceden belirlenen şartlara uyduğunun, Belirlenen politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun ve etkin olarak uygulandığının bir göstergesidir. Böylece yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması kuruluşlara, onların müşterilerine ve diğer ilgili taraflara değer katmaktadır.

Ekip kalite danışmanlık kalite sistemlerinin kurulumu ve eğitimleri yanında doğru belgelendirme işlemleri için firmalara destek vermektedir.

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır