ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir yönetim sistem standardı olduğu için kuruluşlar, faaliyet kapsamları veya büyüklükleri ne olursa olsun bu sistemi kurabilmekte ve ISO 9001 Belgesini alabilmektedirler. Kuruluşlar standart şartlarının anlaşılması, uygulanması ve belgelendirme süreçlerinde eğitim ve danışmanlık desteği almaktadırlar. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında standartın anlaşılması, firmaya uygulanması, süreçlerin belirlenmesi, prosedürlerin ve iş talimatlarının oluşturulması gibi bir dizi faaliyetler gerçekletirilmektedir. Uzaman ekibiyle Ekip kalite, kalite sistemlerinin etkin bir şekilde firmada kurulumu ve belgelendirilmesi ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yapmaktadır. 

Danışmanlık faaliyetleri

Danışmanlık faaliyetleri genel olarak;

 • Firmada organizasyon yapısının belirlenmesi,
 • Firma süreçlerinin belirlenmesi,
 • Firma El kitapları, prosedürler, görev tanımları, iş akışları, talimatlar gibi firma işleyişini anlatan dokümanlar hazırlanması,
 • Kalite politikasının oluşturulması,
 • Hazırlanan dokümanlar incelenme ve onaylanması ve yayınlanması,
 • Belgelendirme öncesi yapılan tüm çalışmalar gözden geçirilerek varsa uygunsuzlukların giderilmesi Denetim planlaması,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Veri analizleri,
 • Denetimin gerçekleştirilmesi ve takibi

şeklinde özetlenebilir.

Eğitimler

yapılan danışmanlık çerçevesinde;

 • Standart eğitimi,
 • Dokümantasyon eğitimi,
 • İç denetçi eğitimi

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır