Standard ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart üç alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu üç standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır.

Standard ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart yine 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştır.

Standard daha sonra 2000 yılında revizyona uğramış ve Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır.

Son olarak 2015 yılında yenilenmesi nedeniyle ISO 9001:2015 Standardı olarak anılmaktadır ve halen bu versiyonu geçerlidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, sektör ayrımı olmaksızın tüm firmaları ilgilendiren ve tüm işletmelerin sahip olabileceği bir modeldir.

ISO 9001:2015, Kurumları iş mükemmelliğine götüren, çalışanı, işvereni ve müşteriyi memnun eden, işletmeleri ortak bir yönetim tabanında buluşturan bir yönetim sistemidir.

Yönetimin kontrol altına alması gereken gereksinimleri içerir. Bu gereksinimler şöyle sıralanabilir:

 • Kuruluş ve sorumluluklar
 • Bir kalite sisteminin dokümante edilmesi ve uygulamaya geçirilmesi
 • Sözleşmenin gözden geçirilmesi
 • Tasarım kontrolü
 • Doküman kontrolü
 • Satın alma
 • Alıcının temin ettiği ürün
 • Ürün tanımı ve izlenebilirliği
 • Proses kontrolü
 • Muayene ve test
 • Kalibrasyon
 • Muayene ve test durumu
 • Uygunsuzlukların kontrolü
 • Düzeltici faaliyet sistemi (kalite iyileştirme)
 • Taşıma, depolama, ambalaj ve dağıtım
 • Kayıtlar
 • Dahili denetim
 • Eğitim
 • Servis
 • İstatistiksel metotlar

Organizasyonu iyileştirilmiş performansa doğru yöneltmek için kullanılmak üzere ise, sekiz adet kalite yönetim prensibi tanımlanmıştır:

 • Müşteri Odaklı Yaklaşım
 • Liderlik
 • Çaliışanların Katılımı
 • Süreç Yaklaşımı
 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı
 • Sürekli İyileşme
 • Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım
 • Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi vermek için dünyada yetkili birçok kuruluş mevcuttur. Bu kuruluşlar belge verme yetkisini bir üst kuruluş olan akreditasyon kuruluşlarından almaktadırlar. Akreditasyon kuruluşları ise ISO tarafından yetkilendirilmektedir.

Belgelendirme firmasının denetimini müteakip ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getiren organizasyon, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip kuruluş, ürün ve hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun bir sistem ile üretildiğini belgelemiştir.

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır