Eğitimin Adı

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC) Eğitimi

Eğitimin Konusu

1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan ve 1 Ocak 2010 tarihinden sonra üretilecek tüm Makinaların CE belgelendirilmesinde uygulanacak olan Makina Emniyeti Yönetmeliğine göre Makinalerin CE markalamasının nasıl yapılabileceğini tanımlamak ve Makina emniyet direktifinin gereklerini açıklamak. Yeni direktif (2006/42/EC) ve eski direktif (98/37/EC) arasındaki farklar ve geçiş sürecinde yapılması gereken uygulamalar anlatılacaktır. Katılımcılara CE Markalamasının ne olduğu uygulama yöntemleri ile birlikte anlatılacak, örneklerle Makina emniyet direktifi tanıtılacak, teknik dosya, risk analizleri ve kullanım klavuzlarında neler bulunması gerektiği açıklanacaktır.

Eğitimin İçeriği

 1. Makina Emniyeti Yönetmeliği Tanıtım
 2. Makina Emniyeti Yönetmeliği Harmonize Standartları
 3. Makina Emniyeti Yönetmeliği Ek I Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri Analizi
 4. EN ISO 12100 Risk Analizi
 5. EN 60204-1 Elektriksel Güvenlik Testleri ve Analizi
 6. EN ISO 13849-1 Kontrol Kumanda Sistemlerinin Güvenliği Genel Bakış
 7. Mekanik Tasarım ve Koruyucular
 8. Durdurma, Acil Durdurma, Reset
 9. Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinin Güvenliği
 10. Emniyet Ekipmanları ve Teknolojileri
 11. Makinalarda Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
 12. Patlama Tehlikesi Olan Yerlerde Kullanım
 13. Kullanım-Bakım Kılavuzu/Talimatı
 14. Teknik Dosya
 15. AT Uygunluk Beyanı/Deklarasyonu
 16. AT Tip İnceleme Belgesi

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır