MAKİNA EMNİYETİ DİREKTİFİ CE BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ

 • Makina Emniyeti Yönetmeliği ve Standartlarına Göre Ürün İnceleme ve Raporlama
 • EN 60204-1 Elektriksel Güvenlik Testlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Ek IV kapsamında olmayan basit makinalar için Akredite, Bakanlık ve AB onaylı Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) "EC ATTESTATION OF CONFORMITY" CE Belgesi
 • Ek IV kapsamında olan riskli makinalar için Akredite, Bakanlık ve AB onaylı Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) "EC TYPE EXAMINATION" CE Belgesi

Makinelerin CE belgelendirme adımları:

 • Ürün Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC) Ek-IV listesinde yer alan 23 makineden biri olup olmadığı kontrol edilir.
 • Ürün eğer Ek-IV listesinde yer alan 23 makineden biri değil ise ürünün C tipi spesifik ürün standardı olup olmadığı kontrol edilir.
 • C tipi spesifik ürün standardı mevcut değil ise; A ve B tipi güvenlik standartları (EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN ISO 13849-1, EN 60204-1, …vb) uygulanır ve gerekli elektriksel güvenlik testleri ve risk analizi yapılır (risk analizi doğrultusunda gerekli görülen riskler bertaraf edilir), AT Uygunluk Beyanı (EC DECLARATION OF CONFORMITY) düzenlenir.
 • C tipi spesifik ürün standardı mevcut ise; bu standart kapsamında gerekli testler ve risk analizi yapılır, AT Uygunluk Beyanı (EC DECLARATION OF CONFORMITY) düzenlenir.
 • Ürün eğer Ek-IV listesinde yer alan 23 makineden biri ise; ürünün C tipi standardı kapsamında gerekli testleri ve risk analizi yapılır ve Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından AT TİP İNCELEME BELGESİ (EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE) düzenlenir.
 • Tüm durumlarda makinenin CE teknik dosyası hazırlanır.

Makine CE Teknik Dosyası içeriği şöyledir;

 • Makinenin genel bir tarifi:
 • makinenin işleyişini anlamak için uygun tarifler ve açıklamaların yanı sıra, ilgili makinenin genel bir çizimi ile kumanda devrelerinin çizimleri,
 • makinenin temel güvenlik ve sağlık gereklerine uygunluğunu teyit etmek için gerekli olan hesaplamalar, deney sonuçları, belgelerle birlikte tam ayrıntılı çizimler,
 • Takip edilen işlemleri gösteren risk değerlendirmesi hakkındaki aşağıdakileri içeren belgeler:
  • makineye uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi,
  • Tanımlanmış tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak için uygulanan koruyucu önlemlerin tarifi veya uygun olan durumlarda, makine ile ilgili giderilemeyen risklerin belirtilmesi,
 • Kullanılan standartlar ve diğer teknik şartnameler ve bu standartların kapsadığı temel sağlık ve güvenlik kurallarının gösterimi,
 • İmalatçı tarafından veya imalâtçı ya da yetkili temsilcisince seçilmiş olan bir kuruluş tarafından yapılan testlerin sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor,
 • makine için talimatlarının bir kopyası,
 • Uygun olan durumda, kısmen tamamlanmış makineler için İmalatçı Beyanı ile bu tip makineler için ilgili montaj talimatları,
 • Uygun olan durumlarda, makine ile bu makineye takılan diğer ürünler için AT Uygunluk Beyanların kopyaları,
 • AT Uygunluk Beyanının bir kopyası,
 • AT Uygunluk Beyanının bir kopyası, AT Uygunluk Beyanının bir kopyası, AT Uygunluk Beyanının bir kopyası, AT Uygunluk Beyanının bir kopyası.

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır