İş sağlığı ve güvenliği

Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

OHSAS ISO 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşların işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alması ve bu riskleri sistemli bir şekilde azaltması amacıyla oluşturulmuş bir standarttır.

OHSAS ISO 18001 standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir.

OHSAS ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları;

  1. Sistematik bir yaklaşımla, kurum/kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.
  2. Sürekli gelişme prensibi ile kurum/kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.
  3. Her boyuttaki her kurum/kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir
  4. Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır. Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybı azalır.
  5. Kaza maliyetlerini düşürür
  6. Çalışanlarda motivasyonu arttırır
  7. Davalara neden olabilecek kaza riskini azaltır

OHSAS ISO 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir.

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır