2011/65/EU Direktifi (RoHS 2 Direktifi) Elektrik ve elektronik eşyalardaki ağır metaller ve diğer tehlikeli maddelerin daha geniş ürün çeşiti içinde yasaklanmasına ilişkin yeni kurallar getiren 8 Haziran 2011 tarih ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Parlementosu ve Konseyi Direktifi, 01 Temmuz 2011 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak 21 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girdi.

RoHS 2 Direktifi, 2 Ocak 2013 tarihi itibarıyla AB Üye Ülkeler’de uygulanacaktır. Yeni Direktif kapsam, yeni maddelerin kısıtlanması, muafiyetler, AB'nin Yeni Mevzuatsal Çerçevesini ve 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü ile uyumu göz önünde bulundurarak elektronik ürünlerin güvenliğinin arttırılmasını ve tehlikeli maddelerin çevreye salınımının önlenmesini amaçlamaktadır.

Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin 2002/95/EC Direktifi eski RoHS Direktifinin yerini alan AB’nin yeni Direktif (RoHS 2) ile kurşun, civa, kadmiyum, +6 değerlikli krom ve alev geciktiricilerden polibromlu bifeniller (PBB) ve polibromlu difenil eterlerin (PBDE) kısıtlanması yine devam etmektedir.

Uygulama tarihleri Yeni Direktif (RoHS 2), 11 kategoride (Ek I) yer alan elektrik ve elektronik eşyaların tamamına ilgili kategorideki ürünlerin kablo ve yedek parçalarını dahil ederek 22 Temmuz 2019 tarihine kadar aşağıdaki takvime göre aşamalı bir şekilde uygulanacak: Eski direktifin (RoHS I) kapsamında 8 kategoride yer alan ürünler için 2 Ocak 2013 Yeni direktifin (Rohs II) kapsamına alınan 3 yeni kategoride yer alan ürünler 1. Tıbbi cihazlar: 3 yıl - 22 Temmuz 2014 In-vitro diagnostik tıbbi cihazlar: 5 yıl - 22 Temmuz 2016 2. İzleme ve Kontrol Cihazları: 3 yıl - 22 Temmuz 2014 Endüstriyel izleme/kontrol cihazları: 6 yıl - 22 Temmuz 2017 3. Yukarıdaki kategoriler dışında diğer elektrik - elektronik ekipmanlar - 22 Temmuz 2019

Kapsam Yeni Direktif (RoHS 2) kapsamında, uygulama elektrikli ve elektronik ekipmanların tamamını (tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri dahil) içine alacak şekilde genişletildi. Böylece ürün kategorisi, eski direktifin kapsamındaki 8 kategoriye üç yeni kategori daha eklenerek 11’e çıkarıldı. Yeni Direktifin EkI’indeki kapsamda yer alan ürün kategorileri: Büyük ev aletleri Küçük ev aletleri IT ve telekominikasyon ekipmanları Tüketici ekipmanları Aydınlatma cihazları Elektrikli ve elektronik araçlar Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları Tıbbi cihazlar Endüstriyel izleme ve kontrol aletleri de dahil endüstriyel izleme ve kontrol aletleri Otomatik dağıtıcılar Yukarıdaki kategorilerin kapsamına girmeyen diğer Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar

RoHS 2 Direktifi Uyumu için gereklilikler: CE İşareti AB Uygunluk Deklarasyonu (EU Declaration of Conformity "EU DoC") Dahili Üretim Kontrolü Teknik dokümantasyon CE İşareti, AB Uygunluk Beyanı (DoC), Dahili Üretim Kontrolü ve Teknik Dokümantasyon ile ilgili bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız. Kısıtlanmış Maddeler RoHS 2 Direktifi, eski direktifte (2002/95/EC sayılı Direktif ) olduğu gibi aynı tehlikeli maddeleri kısıtlamakta olup, Temmuz 2014'e kadar gözden geçirilecektir. RoHS 2 Direktifi Ek II’de yer alan kısıtlanmış 6 tehlikeli madde ve homojen materyal içinde ağırlıkça tolere edilen maksimum konsantrasyonlar : Kurşun (% 0,1) Civa (%0,1) Kadmiyum (% 0,01) (+6) değerlikli Krom (% 0,1) Polibromlı bifeniller (PBB) (% 0,1) Polibromlu difenil eterler (PBDE) (% 0,1)

 

RoHS2 Direktifi kapsamında kısıtlanması için önceliklendirilen 21 madde:

 

 Madde AB’de eşyalardaki kullanımlarla ilgili diğer kısıtlamalar
1.       Öncelik  
Fitalatlar  
Bis(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP) Başlıca PVC’de plastifiyan (kablo, elektronik, tıbbi, boru vb), yapıştırıcı, lake, mürekkep vb. Ayrıca kapasitör ve hidrolik akışkanlarda yalıtkan olarak kullanılmakta. REACH Ek XIV listesinde olup, 2015 sonrası AB kullanımı için izin gerekecek.Rolls-Royce firması tarafından resmi ilk izin başvurusu yapıldı. Ayrıca REACH Ek XVII  ile çocuk eşyalarındaki kullanımları kısıtlanmakta.
Butyl benzyl phthalate (BBP) PVC, kablo vb için vinil polimer plastifiyan. Tutkal, çömlekçilik ve mürekkeplerde.2015’den sonra AB’deki kullanımı için izin gerektiren madde ve ayrıca REACH Ek XVII ile çocuk ürünlerindeki kullanımları kısıtlanmakta.
Dibutyl phthalate (DBP) PVC hariç nitroselüloz ve poliasetat gibi plastiklerde plastifiyan olarak kullanılmakta.Vernik, lake, kauçuk, fiberglas ve tutkallarda da kullanılır. 2015’den sonra AB’deki kullanımı için izin gerektiren maddenin  çocuk eşyalarında kullanımı REACH Ek XVII ile kısıtlanmakta.
Di-isobutyl phthalate (DIBP) PVC’de yaygın olarak kullanılmakta ancak  uçucu olduğundan tek başına klullanımı nadirdir. Nitroselüloz ve poliakrilat gibi polimerler kadar mürekkep, boya, lake, kauçuklar, fiberglas ve tutkallarda kullanılmaktadır. DBP için alternatif olan maddenin, 2015’den sonra AB’deki kullanımı izin kapsamındadır.
Halojenli kimyasallar  
Hexabromocyclododecane (HBCDD) Ana kullanım alanları extrude edilmiş ve genişletilmiş polisitiren ve esnek polisitiren köpüktür. Ayrıca tekstil kaplamaları ve yüksek etkili polisitiren (HIPS)’de katkı olarak kullanılmaktadır. HIPS için alternatif alev geciktiriciler bulunsa da hepsi brom türevlidir.REACH Ek XIV’de yer alması sebebiyle Ağustos 2014’den sonrası için AB’deki kullanımları  için izin alınması gereken maddenin eşyalardaki kullanımları için yasak yoktur.  POP’da 2019’a dek yapı yalıtımları hariç  gelecek yıl kullanımları  sonlandırılacaktır.
Dibromo-neopentyl-glycol  Kimyasal prosesinde, lubrikantlarda kullanılmakta olup son ürünlerde kullanılmamakta. RoHS ile ilgili olarak değerlendirilmemektedir.
Dibromo-propanol Doğru bir isim olmayıp iki kimyasala atıf yapmakta: zararlı olarak sınıflandırılmış olan  1,3-dibromo-11-propanol veya toksik olarak sınıflandırılmış olan 2,3-dibromo-1-propanol maddelerine atıf yapar.Her ikisi d esıvı olup, proses kimyasalıdır ve EEE’de mevcut olmayacaktır.
SCCP (kısa zincirli klorlu parafinler), C10-13 Boya, plastik, kauçuk, tekstil kaplamasında vb  plastifiyan ve alev geciktirici olarak kullanılmakta. AB’d eaşamalı olarak  üretimi durdurulan madde polyester reçinelrede alev geciktirici olarak kullanılabilmekte.Aday Liste’de SVHC olarak  yer almakta ve  POP’a önerilen maddeler arasında. RoHS yasaklamasına uygun olmadığı  uzmanlarca değerlendirilmekte.
Diğer halojenli bileşikler  
1,2-dibromoethane Gaz olduğundan nihai ürünlerde kullanılmayan prose kimyasalıdır. Bu yüzden RoHS ile ilgisiz bulunmakta.
TTris(2-chloroethyl)phophate (TCEP) Sert poliüretanda ve esnek poliüretan köpükte, tekstil geri kaplamada, PVC (çok  yaygın değil), selüloz esterleri ve polyester reçinelerde alev geciktirici ve katkı plastifiyanı olarak kullanılır.2015’den sonra AB’deki kullanımı için izin gerektiren maddenin, AB’de nihai eşyalardaki kullanımları yasaklanmamış.
Hexachlorobenzene Stıocholom Sözleşmesi kapsamında POPs olması nedeniyle RoHS’da kısıtlanmaya değer bulunmuyor.
2. Öncelik  
Diethylphthalate Katı roket yakıtı, yağlama yağı , vernik, slüloit selüloz asetat ve polisitirende  plastifiyan olarak kullanılır. REACH kapsamında CoRAP sürecinde değerlendirilecektir.
MCCP (orta zincirli klorlu parafinler), C14-17 Boya, plastik ve boyalarda plastifiyan ve alev geciktirici olarak kullanımları ile ilgili sonlandırılmış olabilir.Norveç  tarafından  tüketici ürünlerinde yasaklanmasını araştırılıyor. REACH kapsamında CoRAP sürecinde değerlendirilecektir.
Antimon trioksit PVC’de ve bromlu alev geciktricilerle birlikte yaygın olarak alevgeciktirici olarak kullanılmaktadır.İnsanlara ve çevreye zarara yol açtığına dair  nadir deliller  bulunmakta.
Tetrabromobisphenol A Baskı circuit board (PCB) laminantda reaktif alev geciktirici olarak kullanıldığından ekipmanda mevcut bulunmayacaktır. Akrilonitril butadien sitirende (ABS) alev geciktirici katkısı olarak düşük miktarlarda kullanılmaktadır. ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından yapılan çalışma çoğu alternatiflerin de  bolası isphenol A2 degradesyonu sebebiyle  zararlı olduğunu gösterdi.  REACH kapsamında İngiltere tarafından risk yönetim planı geliştirilmektedir.
3. Öncelik  
Polivinil klorür (PVC) Kablolardan pencere çerçevelerine ve enclosures’e kadar geniş kullanıma sahiptir. PVC tehlikesiz olmasına rağmen  geridönüşüm sırasında yandığında tehlikeli yan ürünler oluşur. Bu, AB’de yasal değildir ve AB’den diğer ülkelere yapılan WEE ihraçlar için de bu  oluşum yasal değildir.Komisyon, RoHS’un atık düzenlemesini yürütülmesine yönelik bir alternatif olarak kullanılmaması gerektiğine dikkat çekmiştir. Buna ek olarak, tüm alternatif plastiklerin alevle yandığı esnada tehlikeli yan-ürünler oluştuğu dolayısıyla bunlar daha güvenli olmayabilir.
4. Öncelik  
Nikel sülfat Nikel elektrokaplama ve elektroless kaplama kimyasallarının bileşeni olarak kullanılır ancak, bitmiş ürünlerde bulunmaz. Dolayısıyla RoHS ile alakasız olup,  genel kamuya tedarikte  zaten REACH kapsamında kısıtlanmaktadır.
Nickel bis(sulphamidates);Nickel sulphamate Bazı kaplama proseslerinde kullanılmakta olup, son ürünlerde kullanılmaz. Halihazırda REACH kapsamında kısıtlanmakta ayrıca REACH  kapsamında SVHC olan madde aynı zamanda POP adayı olup, RoHS kapsamında ayrıca yasaklama yapılması gereksiz ve alakasız olarak değerlendirilmektedir.
Beryllium metali Springler ve bakır alaşımlı yükleme hücreleri gibi uygulamarda kullanılır. Üreticilerin alternatifleri kullanmaları anlamında  Be ‘un  pahalı olmasından dolayı çoğu uygulamada ikame büyük bir olasılıkla mümkün değildir. Etki analizi önemlidir.REACH CoRAP kapsamında ayrıca değerlendirilmektedir.
Beryllium oxide Yüksek spesifikasyonlu güç uygulamalarında pahalı yüksek performanslı ısı transfer materyalidir. Çoğu uygulamada ikamesi çok zor ve olanaksız olması nedeniyle çoğu  tüm mevcut uygulama için muafiyeti   önemsiz  kalacaktır.
Indium phosphide Çok spesifik  teknik performans nedenleri için yarı iletkenlerde (yüksek frekanslı, yüksek güç ve optoelektronik cihazlar) kullanıldığından, kapsamda olmaları halinde  ana kullanımlar için muafiyetleri gerektiren ikame improbable’dır.Tüketici atık ürünlerde çok düşük miktarlarda kullanılması olasıdır. Bu madde dicounted edilebilir fakat uyarlanan metod kullanılan miktarı disregards eder ve ikamenin fizibıl olması durumunda. 

 

 

Muafiyetler Üç grupta toplanabilir: Direktifin uygulanmadığı ekipman ve ürünler - Madde 2 (4) ve Madde 4 (4,5) Ek III’deki genel muafiyetler listesi Ek IV’deki tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletlerine özel muafiyetler Sorumluluklar RoHS 2 Direktifi ( Madde 7,8,9, 10) uyumdan sorumlu “Ekonomik Operatörler”: Üretici Yetkili Temsilci “Authorized Representative” İthalatçı Distributörler

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır