Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EğitimiEğitimin Adı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) (305/2011/AB) Eğitimi

Eğitimin Konusu

305/2011/AB Yapı malzemeleri direktifi kapsamında ilgili direktifin kapsamı genel şartları ve ürünle ilgili test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel ve örnekli eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

 1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ve Türkiyede Uygulamaları
 2. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Temel Gerekleri
 3. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Ana Unsurları
 4. Avrupa Komisyonu Metinlerini Uyumlaştırmak İçin Yayımlanmış Tebliğler
 5. Klavuz Belgeler
 6. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Onaylanmış Kuruluşlar
 7. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Harmonize Standartları
 8. Uygunluk Teyit Sistemleri
 9. G İşareti (G Tebliği)
 10. Fabrika Üretim Kontrolü
 11. Teknik Dosya
 12. AT Uygunluk Beyanı/Deklarasyonu
 13. AT Uygunluk Belgesi

Paylaş