Yükleme gözetimi, kontratta tanımlanan malların doğru, güvenli ve uygun nakil şartlarında sevkinin gözetimini kapsar.

  • Yükleme ile alakalı dokümantasyonun kontrolü
  • Kontratta belirtilen miktar, paketleme, markalamanın yükleme esnasında doğru olduğunun kontrolünün yapılması
  • Yüklemenin, sevki yapılan mala zarar vermeyecek şekilde yapılıp yapılmadığının kontrolü
  • Malzemenin yüklenip sevk edileceği alanın temizlik kontrolü

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

İnsan Kaynakları

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderebilirsiniz. İnsan Kaynakları departmanımız başvurunuzu inceleyip gerekli görüldüğü takdirde size ulaşacaklardır